Can N’Eres d’Adri

Can N’Eres d’Adri

Casa documentada des de l’any 1274, la família Heras n’ha estat la propietària fins fa pocs anys, i el seu arbre genealògic es pot seguir sense interrupció des de l’any 1350. La casa actual té l’origen en el cos, datable al segle XVI, que trobem presidit per una porta forana adovellada d’arc de mig punt i una finestra central amb espitllera. Durant el segle XVIII s’efectuaren importants reformes a l’edifici central, de tres plantes i vessant a façana, i es construí l’actual capella, d’una nau rectangular, dedicada a Sant Llorenç i oberta al culte l’any 1771.

A la segona meitat del segle XIX es construí adossat un nou cos d’habitatges, de dues plantes i teulada a quatre vents, i es reformaren les antigues cambres i la torre. Les façanes s’embelliren amb elements d’estil neogòtic, com diverses finestres d’arc conopial lobulat, i a la torre, de quatre pisos, se li donà una planta octogonal, amb el pis superior clarament destacat, sostingut amb tot un seguit de mènsules i coronat per una teulada a vuit vessants. Encara a mitjan segle XX s’hi efectuaren noves construccions, com el gran porxo que precedeix l’era.

Adreça: Accés des dels Refugis de la Mota. També des de la pista Montcal-Montbó-la Mota
Visita i horari:            Propietat particular

Font: valldellemena.cat

Fotografia: © viurebe.cat